โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
หมู่ที่ 4 ถนนน้ำแดงนอก  ตำบลน้ำจืดน้อย  อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 68) 11 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 57) 11 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 71) 25 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 81) 21 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อหมึกถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 65) 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 72) 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อแฟ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 65) 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเอกสารวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 65) 20 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 70) 07 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 83) 07 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ หมึกเติมเครื่องปริ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 78) 01 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมปัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 67) 25 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำสื่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 78) 22 ก.พ. 62
ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 (ปี2539)ด้วย (อ่าน 69) 14 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 87) 12 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 68) 08 ก.พ. 62
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 (ปี2539)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (อ่าน 103) 25 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อ่าน 96) 23 ม.ค. 62
นำเสนอโครงการอิ่มรู้ อิ่มสุข อิ่มยิ้ม (อ่าน 212) 18 ก.ย. 60